Typiska karaktärer inom rollspell

Det finns en rad olika typer av karaktärer som är mer eller mindre vanliga inom rollspel. Oftast finns det åtminstone någon som passar merparten utav spelarna och det är bland annat det som gör rollspelen så otroligt roliga. Chansen att få drömma sig bort till en helt annan plats och pröva på hur det är att vara någon helt annan, om så bara för en stund.

Den smidiga skarpskytten

Skarpskytten brukar näst intill alltid gestaltas av antingen en alv eller människa, med en smidighet och precision utöver det vanliga. Skarpskytten är följets primära avståndskrigare med främsta uppgift att tillintetgöra ett kritiskt närmande hot innan det hinner ta sig nära nog för att kunna inverka någon större skada. Skarpskyttens vanligast tillhygge är pilbågen, men det händer även att denna är utrustad med någon annan typ av vapen.

Den korta och trixiga tjuven

Tjuven är trots sin arketyp långt ifrån en dålig person. Ofta har tjuvens liv kantats av en trasslig barndom utan föräldrar, något som har gjort att den har hamnat i dåligt umgänge på gator och torg och fått göra det den kunnat för att överleva, som att lära sig att dyrka upp lås och spela underkläderna av de kortspelare som vågar sätta sig ner för ett parti. Tjuven är en kvicktänkt gynnare som få tror på men som förr eller senare brukar ges en chans att motbevisa sitt mörkare förflutna och kan nog därför ses som en utav de riktiga underdogsen i gruppen.

Den visa och ofta äldre magikern

Magikern är ofta en hörnsten i varje följe och kan tampas med sådant som andra karaktär inte förmår sig på. Med uråldriga krafter i sitt följe som bara väntar på att nå sin fulla potential, kan en nog mäktig magiker näst intill böja tid och rum. Stavar och andra magiska föremål hjälper magikern att leda än mer kraft, men tråkigt nog kan detta ibland bli något som stiger karaktären åt huvudet, vilken då kan resultera i hybris av det svårare slaget med exemplvis en strävan efter världsherrvärlde som följd.

Den råbarkade krigaren

Krigaren är en vilde med barbariskt beteende som med sin fysiska kraft som främsta vapen ofta försöker sig på att utplåna allt som står i dennes väg. Lite för ofta kanske. Krigaren har nämligen en tendens att handla först och tänka sen, vilket många gånger kan leda till en alldeles för tidig död, på grund av överilade beslut.

Den spirituella prästen

Prästen är en karaktär som får sina ofta helande krafter direkt från sin gudatro. Prästen kan ses som en sorts motpol till magikern, som hämtar sina ofta förstörande krafter ifrån en helt annan kraftkälla.

Den moraliske riddaren

Precis som prästen är lite av en motvikt till den mystiska magikern, är riddaren detsamma för den barbariska krigaren. Riddaren vet att det ibland kan vara bättre att tänka först och handla sen, istället för att göra slarvsylta av i princip både vänner och fiender så fort chansen dyker upp. Riddaren vet även hur man uppför sig på finare event med sitt ofta adliga ursprung.